Kontakt

Hans Kastbjerg
Email: hanskastbjerg@me.com
Tlf: 60 54 00 74

CVR: 34324972

Telefon: 60 54 00 74

Menneskesyn og værdier

Jeg anser alle mennesker for at være mennesker, der ønsker at indgå i deres eget liv og i samspil med andre ud fra en positiv vinkel. Alle mennesker ønsker at skabe mening i eget liv og kontrollere det liv de lever. Hvis man er neurotypisk eller uden en diagnose, er det svært at skabe dennne sammenhæng i livet. Min erfaring i samarbejdet med mennesker med ASF, ADHD og andre diagnoser fortæller mig, at det mange gange er meget sværere at skabe den rette sammenhæng, når man har en diagnose. Jeg tager udgangspunkt i individet set i samspillet med individets omverden. Der vil derfor være to væsentlige vinkler: Den ene vinkel er, at der er mennesker med diagnoser, som er fuld tilfredse med sig selv, men det er i samspillet med en uforstående omverden, der skaber frustrationer og stress.

Den anden vinkel er personer, der kæmper med at finde sammenhæng i sig selv, fordi verden kan virke kaotisk bare i det at være til og dermed være frustrerende og stressende i sig selv.

I mange situationer er begge vinkler til stede og er dermed med til at skabe en voldsom stressende og frustrerende liv. Mit menneskesyn er, at alle skal have mulighed for at blive mødt med det, de indeholder. På den måde arbejder jeg ikke med at normalisere og skabe normale adfærdsmønstre, men med at finde de veje som personen finder mest meningsfulde og dermed være med til at skabe et liv, der både på personlig og samspilsplan giver mening for den enkelte

Mine værdier bunder i en gensidig anerkendelse og forståelse af hinanden med nysgerrighed og ønsker om at vide mere om hinanden. For mig at se er det disse egenskaber der er bærende for at skabe broer og forståelse af de forskelligheder, vi alle indeholder.

Forløb

Jeg tilbyder forskellige slags forløb, der alle vil blive sammensat ud fra den enkeltes behov. Nedenfor er en beskrivelse af de overordnede forløb:

Selvforståelsesforløb

  • Forløb om arbejdsforhold
  • Stresshåndteringsforløb
  • Forældrevejledning
  • Familievejledning

Kurser

Jeg udbyder også kurser for forældre, pårørende eller grupper med diagnoser. Emnerne er stressforståelse og stressreduktion, sensoriske og perceptionsforskelle, mestringsstrategier (strukturering, etc), Konflikthåndtering