Kontakt

Hans Kastbjerg
Email: hanskastbjerg@me.com
Tlf: 60 54 00 74

CVR: 34324972

Telefon: 60 54 00 74

Hvem er Hans Kastbjerg?

Jeg blev uddannet pædagog i 2002 fra Peter Sabroe Seminariet i Århus. Jeg har arbejdet inden for psykiatrien i en kort periode, for derefter igennem 10 år at specialisere mig i autismespektrumforstyrrelser og ADHD via mit arbejde på Langagerskolen.

I den periode har jeg også arbejdet med forløb, der omhandlede andre diagnoser og syndromer. Det har gjort at jeg har en bred erfaring inden for det specialpædagogiske område.

Jeg har arbejdet med at vejlede personale og personalegrupper i mere end 5 år og har erhvervet mig en god indsigt i de processer, der foregår i forbindelse med vejledning, refleksive processer og supervision. Jeg har også været med i opstarten af en autismeafdeling, hvor min rolle var at udvikle pædagogikken og den daglige tilgang sammen med personalet.

Jeg har igennem årene også vejledt unge, voksne og familier med ASF eller ADHD.

 

Faglig baggrund

Min faglige baggrund er funderet i en neurologisk, kognitiv, sensorisk og relationel forståelse af menneskelig adfærd. Gennem årene på Langagerskolen har jeg fået god ballast i forståelse af de kognitive og sensoriske aspekter af mennesker generelt, men særlig fokus på ASF/ADHD.

Jeg er uddannet Studio III-instruktør fra 2007 som en af de første i Danmark, og jeg har dermed været med til at præge Studio III i Danmark. Jeg har fået en god grundforståelse af stress og stresshåndtering, og hvordan menneskelig adfærd kan forstås på baggrund af det. Derudover har jeg fået en god grobund i at forstå det samspil der ligger mellem den enkelte person og miljøet omkring personen i forhold til udviklingsmuligheder og trivsel.